www.duchasnasionna.eu
                         AiltireachtDe réir Acht 1999 Oidhreacht Ailtireachta agus Leachtanna Stairiúla, an sainmhíniú ar "Oidhreacht Ailtireachta" ná,

"Structúir agus foirgnimh comh maith len a suímh agus na tailte ag dul leo, grúpaí dá leithéid de structúir agus foirgnimh agus suímh, go bhfuil suntas ailtireachta, staire, seandálaíochta, ealaíne, cultúra, eolaíochta, soisialta, ag baint leo."

Tá sé i gceist ag Dúchas na Sionna liosta leathan a chur le chéile d'oidhreacht ailtireachta na Sionna agus Maguaird.

Faoi láthair tá an foireann suirbhé ailtireachta ag déanamh iniúchadh ar bhailte fearann, ceann ar cheann. De réir mar a oireann sé beidh gnéithe ailtireachta san áireamh sa suirbhé seo. Sa tuairisc deiridh beidh gearrchuntais stairiúla agus grianghraif de na gnéithe ailtireachta. Chun liosta agus sonraí an tsuirbhé seo a fháil chun dáta cliceál anseo.