www.duchasnasionna.eu
                        BéaloideasTá sé i gceist ag Dúchas na Sionna taighde agus foilsiú a dhéanamh ar bhéaloideas áitiúil. Dhá chéim a bheidh sa tionscnamh seo.

(i) Taighde agus foilsiú ar shonraí ábhar atá ann cheana m.s. príomh fhoinsí ábhar béaloidis áitiúil atá ann cheana.

 • Suirbhé Béaloideas de Chontae an Chláir agus Scéalta Béaloideas agus Miotais an Chláir (1910-1913) T.J. Westropp.
 • Roinn Béaloideas, Cartlann UCD.
 • Roinn Dinnseanchais, Stair agus Ársaíocht, Cuntais Ó Donnabháin agus Ó Comhraí 1826-1842.
 • The Dept of Topography, History and Antiquities, records of, O'Donnovan and O'Curry, 1826-1842.
 • (ii) Béaloideas áitiúil a bhailiú agus a fhoilsiú. Beidh oiliúnt i modhanna agus taifead san áireamh anseo.

  Bailíodh stór luachmhar d'ábhar áitiúil ins na 1930daí ón bpobal sinsir sa cheantar. Is dócha go bhfuil cuid mhaith eolais ins na cuntais seo ar an sórt saoil a bhí ag an bpobal sa cheantar ó 1850-1930. An pobal sinsir i Sionna agus maguaird faoi láthair rugadh iad timpeall 1936-46, is dócha gurb iad sin garpháistí an dream a bhí sa suirbhé ins na 1930daí. Tuismitheoirí an ghlúin sin, bheadh siad taréis teacht tríd Chogadh na Saoirse agus an Cogadh Cathardha in Éirinn.

  Doiciméid eile m.s. Lámhscríbhinní Patrick Sarsfield O'Donnoghue, léiríonn siad stair soisialta an cheantair ó 1750 daí go dtí tús an 19ú Aois.

  Sinne i nDúchas na Sionna tá sé i gceist againn ransú a dhéanamh ar na foinsí seo uilig chun pictiúr cuimsítheach, suimiúil a chur le chéile de shaol an phobail i Sionna agus Maguaird le céadta bliain anuas,