www.duchasnasionna.eu
               Plean Oidhreachta 


Tá Coiste Dúchas na Sionna dírithe ar eolas agus tuiscint faoin ár noidhreacht a chur ar fáil don phobal agus a chinntiú go ndéanfar cinnidh freagrach maidir le caomhnú na hoidhreachta sin.

Shannon and its Environs as defined by Dúchas na Sionna

Ar an gcoiste tá baill de ghrúpaí éagsúla agus eagraíochtaí mar Birdwatch Ireland, Grúpa Bithéagsúlachta Chondae an Chláir, Cumann Staire agus Seandálaíochta na Sionna, Club na Sionna, Comhaltas Ceoltóirí agus eile.

Tá Dúchas na Sionna cláraithe le Bord Forbartha an Chondae agus le hOifige Cláraithe na gComhlachtaí ( Uimh. Clár. 31028) mar ghrúpa deonach neamh-bhrabús.

Ár ráiteas misín, "taighde, suirbhé, taifead agus cur chun cinn oidhreacht na Sionna agus Maguaird"

Táthar ag súil go méadoidh obair Dúchas na Sionna eolas, tuiscint agus meas an phobail ar an oidhreacht.