www.duchasnasionna.eu
     Timpeallacht Nádúrtha


Stonechat 

Táimid díreach chun tosnú ar shuirbhé de thimpeallacht dúlra i mBaile na Sionna agus mórthimpeall. Iomlán an achair a bheidh faoi shuirbhé ná "70 km" agus tógfaidh sé 2-3 bliana len a chríochnú. Faoi láthair táimid ag cur plean oibre le chéile.

Táimid ag iarraidh oibrithe deonacha le saineolas ar ghnáthóga fiadhúlra, tírdhreach, fásra, bithéagsúlacht 7rl. Más mian leat déan teagmháil le John Murphy ag 086-3208965 nó cuir e-phost chuig " jemurphy@esatclear.ie" le haghaidh tuilleadh eolais.